Co Vám můžeme nabídnout:


Výpočty umělého osvětlení


Provádíme světelně-technické výpočty s rozmístěním svítidel jako podklad pro vaše elektro projektanty, dokážeme vytvořit i 3D vizualizace navrhovaného řešení.

Výpočty denního osvětlení


Provádíme výpočty a vyhodnocujeme míru denního osvětlení, proslunění v místnostech a oslunění pozemků. Vyhodnocujeme vliv nové výstavby na stávající zástavbu z pohledu denního osvětlení a proslunění.

Výpočety veřejného osvětlení


Provádíme světelně-technické výpočty veřejného osvětlení, včetně pasportizace veřejného osvětlení

Výpočty nouzového osvětlení


Provádíme světelně-technické výpočty nouzového a protipanického osvětlení

Měření umělého osvětlení


Provádíme měření umělého osvětlení, včetně vystavení protokolu dle platných norem.

Měření denního osvětlení


Provádíme měření denního osvětlení, včetně vystavení protokolu dle platných norem

Inženýring


Pomůžeme Vám s  malým projektem Vaší provozovny, obchodu, dílny,  zajistíme veškerou potřebnou projektovou dokumentaci, její předání  na dotčené úřady, zajistíme potřebná měření, včetně kolaudace.